På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så här fungerar kreditgarantin

Kreditgarantiavtalet skrivs enbart mellan Boverket och kreditgivaren men det finns god anledning för byggaktören att ansöka om preliminär bedömning för kreditgaranti och därmed undersöka kreditgarantins möjligheter och betydelse för byggprojekten.

Betydelse för finansiering

En preliminär bedömning om kreditgaranti kan ha betydelse för möjligheten att ordna finansiering, både när det gäller lån under byggtiden och den slutliga finansieringen. Denna preliminära bedömning är kostnadsfri och kan sökas av både byggaktörer och kreditgivare. När låntagare och kreditgivare sedan är överens om finansieringen är det kreditgivaren som ansöker om att teckna en kreditgaranti. I garantiavtalet fastställs villkoren och avgiften för garantin.

Ansökan och beslut

Byggaktören kan ansöka om preliminär bedömning för kreditgaranti. Boverket bedömer, utifrån hur projektet kommer se ut när det är färdigställt, objektets marknadsvärde för att fastställa inom vilken nivå en garanti är möjlig. Bedömningen kan sedan användas som stöd och underlag vid låneansökan.

Kreditgivaren beviljar finansiering genom sin vanliga utlåningsprocess oavsett om de kommer ansökan om kreditgaranti eller inte. Kreditgivaren ansöker om kreditgarantin om de finner det önskvärt utifrån projektets förutsättningar. Själva ansökan om att teckna en kreditgaranti görs vanligtvis i samband med byggstart om det gäller en garanti under byggtiden. Det går dock att ansöka om kreditgaranti när som helst under byggtiden. Om ansökan avser en garanti för slutfinansieringen sker ansökan när byggnaden är färdigställd.

Boverket ställer ut kreditgaranti genom avtal med kreditgivaren. Boverket gör dessförinnan en egen marknadsvärdering av objektet som grundar sig på en bedömning utan hänsyn till spekulativa eller tillfälliga förhållanden på marknaden. I regioner med låga marknadsvärden får kreditgarantin motsvara ett schablonberäknat belopp. Boverket bedömer även låntagarens betalningsförmåga, projektets kassaflöde, säkerheter och marknadsförutsättningar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej