Så här fungerar Kreditgarantin

Kreditgarantiavtalet skrivs enbart mellan Boverket och långivaren men det finns god anledning för byggaktören att ansöka om förhandsbesked för kreditgaranti och därmed undersöka kreditgarantins möjligheter och betydelse för byggprojekten.

Betydelse för finansiering

Ett förhandsbesked om kreditgaranti kan ha betydelse för möjligheten att ordna finansiering, både när det gäller lån under byggtiden och den slutliga finansieringen. Denna preliminära bedömning är kostnadsfri och kan sökas av både byggaktörer och långivare. När låntagare och långivare sedan är överens om finansieringen är det långivaren som ansöker om att teckna en kreditgaranti. I garantiavtalet fastställs villkoren och avgiften för garantin.

Ansökan och beslut

Byggaktören kan ansöka om förhandsbesked om kreditgaranti vilket är en preliminär bedömning av möjlig storlek på kreditgaranti. Boverket bedömer, utifrån hur projektet kommer se ut när det är färdigställt, objektets marknadsvärde för att fastställa inom vilken nivå en garanti är möjlig. Bedömningen kan sedan användas som stöd och underlag vid låneansökan.

Långivaren beviljar finansiering genom sin vanliga utlåningsprocess oavsett om de kommer ansökan om kreditgaranti eller inte. Långivaren ansöker om kreditgarantin om de finner det önskvärt utifrån projektets förutsättningar. Själva ansökan om att teckna en kreditgaranti görs vanligtvis i samband med byggstart om det gäller en garanti under byggtiden. Det går dock att ansöka om kreditgaranti när som helst under byggtiden. Om ansökan avser en garanti för slutfinansieringen sker ansökan när byggnaden är färdigställd.

Boverket ställer ut kreditgaranti genom avtal med långivaren. Boverket gör dessförinnan en egen marknadsvärdering av objektet som grundar sig på en bedömning utan hänsyn till spekulativa eller tillfälliga förhållanden på marknaden. I regioner med låga marknadsvärden får kreditgarantin motsvara ett schablonberäknat belopp. Boverket bedömer även låntagarens betalningsförmåga, projektets kassaflöde, säkerheter och marknadsförutsättningar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej