Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ansökan om preliminär bedömning för kreditgaranti

Du som byggaktör, och som behöver söka finansiering för bostadsprojekt, kan ansöka om preliminär bedömning för kreditgaranti. 

Boverket kan lämna preliminär bedömning om möjligheten att teckna en garanti redan innan ett projekt har börjat byggas. Handläggningstiden är 1-3 veckor från det att ansökan inkommit till Boverket. 

Hur Boverkets kreditgaranti fungerar kan du läsa mer om på sidan Så här fungerar kreditgaranti.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

Upplåtelseform

Vilken upplåtelseform ska beräkningen baseras på?
Tillbaka till toppen