Faktorer som styr avgifterna

Boverket tar ut en avgift för garantin. Avgiften baseras på Boverkets riskbedömning och fastställs först när banken och Boverket tecknar avtal om garanti. Boverket tar inte ut någon avgift vid en ansökan om en preliminär bedömning.

Faktorer

Det är sex faktorer som styr hur stor avgiften blir:

  • Region
  • Läge på orten
  • Garantins inomläge
  • Kreditbedömning låntagare
  • Säkerheter för lånet
  • Garantitid/lyftplan

Avgiften

Avgiftens storlek för den enskilda garantin beror dock på riskerna i det specifika projektet, samt faktorerna som anges ovan. Detta kommer att analyseras av både bank och Boverket.

Nedanstående matris ger en tydligare bild av olika scenarier baserat på dessa faktorer:

Exempel på avgifter

Garantier under byggtiden Garantier efter färdigställande
Högskoleort
B-läge på orten
Garanti inom 0-90 % av marknadsvärdet
Låntagare bedöms som stark
Pantbrev som säkerhet
-> Avgift 1,10 %

Större tillväxtort
A-läge på orten
Garanti inom 70-90 % av marknadsvärdet
Pantbrev som säkerhet
Garantitid 10 år
-> Avgift 1,10 %

Större tillväxtort
A-läge på orten
Garanti inom 0-75 % av marknadsvärdet
Låntagare bedöms som medelstark
Pantbrev som säkerhet
-> Avgift 1,22 %
Högskoleort
C-läge på orten
Garanti inom 70-90 % av marknadsvärdet
Pantbrev som säkerhet
Garantitid 10 år
-> Avgift 1,45 %
Större tillväxtort
C-läge på orten
Garanti inom 0-82 % av marknadsvärdet
Låntagare nybildat bolag
Pantbrev som säkerhet
-> Avgift 1,47 %
Mindre ort i svag region
B-läge på orten
Garanti inom 70-104 % av marknadsvärdet
Schablonvärde använt
Pantbrev som säkerhet
Garantitid 10 år
-> Avgift 2,53 %
Mindre ort i svagare region
B-läge på orten
Garanti inom 0-104 % av marknadsvärdet
Schablonvärde använt
Låntagare bedöms som medelstark
Pantbrev som säkerhet
-> Avgift 2,79 %
 
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej