Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ansökan om kreditgarantiavtal

Granskad:

Är ni en kreditgivare som har tecknat ramavtal med Boverket om att teckna kreditgarantiavtal? I så fall kan ni ansöka om kreditgarantiavtal nedan.

Ansökningsuppgifter

Sammanfattning av de uppgifter du skickat till oss

Fastighet

Sökande kreditinstitut eller bank

Låntagare

Bifoga filer

Till ansökan ska nedan information bifogas, handlingarna ska inte innehålla personuppgifter i möjligaste mån.

  • Bilaga 1 till ramavtal - information om Boverkets behandling av personuppgifter gällande Låntagaren. Länk till bilagan finns i "Relaterad information" längre ner på sidan. 
  • Projektbeskrivning och kassaflödeskalkyl, genom till exempel kredit-pm.
  • Marknadsvärdering av fastigheten.
  • Underlag för bedömning av storlek på låntagarföretaget i form av ekonomisk plan, årsredovisning eller liknande.
  • Kopia på bygglov eller slutbesked.
  • Intygsgiven kostnadskalkyl/ekonomisk plan om finansieringen avser bostadsrätter.
  • Lyftplan, länk till mall finns i "Relaterad information".

Mejla filerna till kreditgarantier@boverket.se. Även om inte alla handlingar ovan finns tillgängliga går det bra att ansöka. Handlingar kan senare kompletteras genom att skickas till kreditgarantier@boverket.se eller direkt till den handläggare som kontaktat dig. Boverket kan även komma att begära in ytterligare handlingar som behövs i det enskilda ärendet. I de fall begärd komplettering inte inkommer kan Boverket avskriva ansökan.

Jag vill ha en kopia på min ansökan skickad till min e-postadress (frivilligt)

Boverket använder Friendly Captcha  för att skydda mot spam och angrepp på webbplatsen. Du kan läsa mer om Friendly Captcha.

Friendly Captcha

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen