Kom igång med byggplaner snabbare

Kreditgarantin ger dig som byggherre en rad olika fördelar och möjligheter. För mindre byggherrar, och nystartade verksamheter, kan kreditgarantin ibland vara en förutsättning för att få finansiering till byggprojekt.

Banker ska inte, och får inte heller, ta för stora risker. Med en statlig kreditgaranti öppnas därför nya möjligheter upp.

Vi ska dock vara tydliga med en sak. Banken kommer aldrig att godkänna ett lån om de inte tror på projektet. Däremot, om banken tror på projektet men på grund av egna regelverk endast kan låna ut till exempel 70 procent av marknadsvärdet, så kan kreditgarantin göra skillnad. Kreditgarantin kan täcka upp till 90 procent, vilket således kräver mindre eget kapital från den som ska låna.

Eller, så kanske bankens interna regler ställer höga krav på referenser och betalningshistorik. Är du då en ny byggherre kan osäkerheten sätta käppar i hjulet – även om du presenterar ett stabilt och potentiellt framgångsrikt projekt.

Viktigt förhandsbesked

Som byggherre kan du få ett förhandsbesked om möjligheten att teckna en kreditgaranti redan innan ett projekt har börjat byggas. Detta förhandsbesked kan ha betydelse för möjligheten att ordna finansiering.

En kreditgaranti ger din bank ett skydd mot kreditförluster och minskar behovet av topplån eller egen kapitalinsats för den som bygger bostäder/är låntagare.

När du som byggherre ansöker om ett förhandsbesked tittar Boverket endast på projektet som det kommer att se ut när det är färdigställt. I detta sammanhang är det framförallt objektets marknadsvärde som bedöms för att fastställa inom vilka nivåer en garanti är möjlig.

Kreditgarantier får avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av den färdigställda fastighetens marknadsvärde, vilket bedöms utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden. I områden med låga marknadsvärden får kreditgarantins belopp motsvara ett schablonberäknat belopp. Vid nybyggnad av eller ombildning till kooperativ hyresrätt gäller högst 95 procent av marknadsvärdet.

Så här ansöker du

För att du ska få ett förhandsbesked ska du skicka in dina uppgifter om ärendet via vår ansökan. Här fyller du i ditt kassaflöde, eventuell marknadsvärdering, kontaktuppgifter samt bifogar en projektbeskrivning och eventuella övriga handlingar. Om ditt projekt gäller egnahem behöver vi endast en bifogad marknadsvärdering och beskrivning av projektet.

Inom cirka 1-3 veckor från det att ansökan kommit in till Boverket kan Boverket lämna besked om ett förhandsbesked.

Behöver du extra råd?

Boverket har till uppgift att erbjuda vad som kallas "marknadskompletterande rådgivning" kring finansiering av bostäder till mindre och medelstora byggherrar. Förhandsbeskedet är en del i detta arbete. Men du kan också kontakta oss för mer information gällande just ditt konkreta projekt.

Om du byter bank

Skulle du byta bank, kan din nya bank ansöka om att ta över en befintlig kreditgaranti. Ingen ny kreditprövning sker. Boverket kontrollerar endast att den aktuella garantin är giltig och ett nytt garantiavtal tecknas sedan, alternativt skriver Boverket ett beslut om övertagande av ersättningsgaranti. Tidigare långivare ansvarar för att säga upp sin registrerade garanti.

Så här fungerar det i verkligheten

K-fastigheter är ett ungt bolag som bygger och förvaltar hyresrätter. Boverket har ställt ut kreditgarantier för ett flertal projekt, bland annat marklägenheter på T4-området i Hässleholm och Näsby Ängar i Kristianstad.

Sparbanken Skåne, tidigare Sparbanken 1826, har som långivare sett väldigt positivt på projekten men önskat teckna garanti utifrån att K-fastigheter är ett ungt bolag som expanderat snabbt på marknaden och byggt upp ett större hyresrättsbestånd. En av de största utmaningarna på den skånska bostadsmarknaden är den låga nyproduktionen av bostäder. Framför allt behövs det hyreslägenheter.

– Ett bra utbud av hyresrätter ger högre omsättning av bostäder och underlättar dessutom arbetsflyttningar, säger Stefan Prahl, Kreditchef på Sparbanken Skåne. För oss som bank är bostadsfinansiering en av de viktigaste verksamheterna och vi vill gärna finansiera bra bostadsprojekt.

Kreditgaranti från Boverket gör det möjligt att ta fram bra finansieringsupplägg i samband med nyproduktion av bostäder. Samarbetet med Boverket och K-fastigheter har fungerat mycket väl, enligt Åsa Karlsson, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne.

– Med hjälp av Boverkets utställda kreditgarantier har vi trots vår korta historik lyckats växa i linje med våra ambitioner samt haft möjlighet att erbjuda våra finansiella samarbetspartners den trygghet och säkerhet som ett ungt bolag annars inte kan. Till stor del tack vare möjligheten med Boverkets kreditgaranti har vi i dag, fyra år efter bolagets bildande, byggt över 1 000 attraktiva hyresrätter runt om i Sverige, säger Jacob Karlsson, K-Fastigheter.

Ereim AB har, i olika konstellationer, uppfört flertalet projekt där de bygger bostadsrätter. Ett av de senaste projekten är i Maria Park, Helsingborg. Området är expansivt och projektets bostadsrätter i radhusform blir ett bra komplement till närliggande villor.

Långivare är Nordea som gjorde en positiv bedömning av låntagaren och projektet men som en extra säkerhet valde att ansöka om en kreditgaranti. Berit Ström, kundansvarig på Nordea, konstaterar att en garanti ger dem bättre rating och som minskar kapitalkravet.

Även Henrik Ekeblad på Ereim AB menar att garantin är en hjälp för dem som mindre byggbolag utifrån att de påverkar bankens krav.

– De får betala lite mer med en garanti, men tack vare den extra säkerheten släpper banken igenom ärenden som de annars hade stoppat och fler bostäder kommer till stånd.

Kommentar från byggherre

"Det byggs som aldrig förr i Sverige, men samtidigt stramar bankerna upp och kräver mer säkerhet. Det tycker jag i grunden är bra. Sedan får man ju väga in efterfrågan och vi är många inom byggbranschen som skulle önska att produktionen kunde gå ännu fortfarare.

Jag kan tycka att bankerna ibland är väl försiktiga, vilket missgynnar oss lite mindre aktörer. För mig var kreditgarantin ett bra stöd i diskussionerna med banken. Men den med i förhandlingen gick det både enklare och snabbare att komma igång med mina planer.

Dessutom använde jag garantin som ett förhandlingsvillkor, då staten tar över riskdelen från banken, vilket naturligtvis är en positiv sak för dem."

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej