På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avgift för kreditgaranti

Granskad:

När en kreditgivare och Boverket tecknar avtal om kreditgaranti genererar det en avgift som baseras på en individuell riskbedömning. Avgiften ska täcka både statens risk och kostnaden för Boverkets administration.

Avgift kreditgaranti under byggtiden

Riskpremien för en kreditgaranti under byggtiden baseras på följande faktorer:

  • Kreditgarantins inomläge i förhållande till Boverkets bedömda marknadsvärde
  • Läge på orten
  • Region
  • Kreditbedömning av låntagaren
  • Säkerheter för lånet

Dessa faktorer genererar tillsammans en årlig procentsats. Administrationsavgiften för garantier under byggtiden bestäms årligen till en fast procentsats med tak, f.n. 0,15 procent, max 100 000 kr. Dessa båda procentsatser räknas därefter om till en faktisk avgift i kronor utifrån en av kreditgivaren ingiven lyftplan enligt principen:

(riskpremie i procent * garanterat belopp för varje månad) + (administrativ avgift i procent * totalt garanterat belopp)

Den framräknade avgiften debiteras långivaren som en engångsavgift i samband med att kreditgarantiavtal tecknas och garantin blir giltig. Om projektet skulle bli klart innan garantins slutdatum sker ingen återbetalning av avgift.

Exempelavgifter riskpremie för kreditgaranti under byggtiden

Marknadsvärde (SEK) 66 800 000
Garantins storlek (SEK) 60 000 000
Nedre gräns (SEK) 0
Läge B
Region Tillväxt
Låntagare 4
Säkerhetens kvalitet Bra
Riskpremie i % 0,72
Marknadsvärde (SEK) 258 700 000
Garantins storlek (SEK) 100 000 000
Nedre gräns (SEK) 0
Läge B
Region Tillväxt
Låntagare 4
Säkerhetens kvalitet Bra
Riskpremie i % 0,42
Marknadsvärde (SEK) 245 000 000
Garantins storlek (SEK) 220 500 000
Nedre gräns (SEK) 0
Läge A
Region Tillväxt
Låntagare 3
Säkerhetens kvalitet Sämre
Riskpremie i % 1,55
Marknadsvärde (SEK) 32 500 000
Garantins storlek (SEK) 29 000 000
Nedre gräns (SEK) 0
Läge C
Region Tillväxt
Låntagare 4
Säkerhetens kvalitet Sämre
Riskpremie i % 1,29
Marknadsvärde (SEK) 22 300 000
Garantins storlek (SEK) 3 700 000
Nedre gräns (SEK) 15 900 000
Läge B
Region Tillväxt
Låntagare 4
Säkerhetens kvalitet Utan
Riskpremie i % 2,97

Avgift kreditgaranti för slutfinansiering

Riskpremien för kreditgaranti för slutfinansiering baseras på följande faktorer:

  • Kreditgarantins inomläge i förhållande till Boverkets bedömda marknadsvärde
  • Läge på orten
  • Region
  • Garantitid i år
  • Säkerheter för lånet

Dessa faktorer genererar tillsammans en årlig procentsats. Administrationsavgiften för garantier för slutfinansiering bestäms årligen till en fast procentsats med tak, f.n. 0,10 procent, max 100 000 kr. Dessa båda procentsatser adderas och beräknas på garanterat belopp. Avgiften debiteras kreditgivaren en gång per år. Om garantin sägs upp i förtid, eller om det sker amortering under året, sker återbetalning av ev. återstående del av redan debiterad avgift.

Exempelavgifter riskpremie för kreditgaranti för slutfinansiering

Marknadsvärde (SEK) 28 200 000
Garantins storlek (SEK) 6 500 000
Nedre gräns (SEK) 20 000 000
Läge B
Region Tillväxt
Garantitid (år) 11
Säkerhetens kvalitet Bra
Riskpremie i % 1,55
Marknadsvärde (SEK) 147 500 000
Garantins storlek (SEK) 32 750 000
Nedre gräns (SEK) 100 000 000
Läge A
Region Tillväxt
Garantitid (år) 10
Säkerhetens kvalitet Bra
Riskpremie i % 0,96
Marknadsvärde (SEK) 9 000 000
Garantins storlek (SEK) 6 500 000
Nedre gräns (SEK) 0
Läge B
Region Tillväxt
Garantitid (år) 4
Säkerhetens kvalitet Utan
Riskpremie i % 1,97
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen