På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avgift för kreditgaranti

Granskad: 

När en kreditgivare och Boverket tecknar avtal om kreditgaranti genererar det en avgift som baseras på en individuell riskbedömning. Avgiften ska täcka både statens risk och kostnaden för Boverkets administration.

Avgift kreditgaranti under byggtiden

Riskpremien för en kreditgaranti under byggtiden baseras på följande faktorer:

  • Kreditgarantins inomläge i förhållande till Boverkets bedömda marknadsvärde
  • Läge på orten
  • Region
  • Kreditbedömning av låntagaren
  • Säkerheter för lånet

Dessa faktorer genererar tillsammans en årlig procentsats. Administrationsavgiften för garantier under byggtiden bestäms årligen till en fast procentsats med tak, f.n. 0,15 procent, max 100 000 kr. Dessa båda procentsatser räknas därefter om till en faktisk avgift i kronor utifrån en av kreditgivaren ingiven lyftplan enligt principen:

(riskpremie i procent * garanterat belopp för varje månad) + (administrativ avgift i procent * totalt garanterat belopp)

Den framräknade avgiften debiteras långivaren som en engångsavgift i samband med att kreditgarantiavtal tecknas och garantin blir giltig. Om projektet skulle bli klart innan garantins slutdatum sker ingen återbetalning av avgift.

Exempelavgifter för kreditgaranti under byggtiden

Tabell 1: Kreditgaranti inom 0-90 % - bra säkerhet
Tabell 2: Kreditgaranti inom 0-39% - bra säkerhet
Tabell 3: Kreditgaranti inom 0-90 % - sämre säkerhet
Tabell 4: Kreditgaranti inom 0-89 % - sämre säkerhet
Tabell 5: Kreditgaranti inom 71-88 % - utan säkerhet

Avgift kreditgaranti för slutfinansiering

Riskpremien för kreditgaranti för slutfinansiering baseras på följande faktorer:

  • Kreditgarantins inomläge i förhållande till Boverkets bedömda marknadsvärde
  • Läge på orten
  • Region
  • Garantitid i år
  • Säkerheter för lånet

Dessa faktorer genererar tillsammans en årlig procentsats. Administrationsavgiften för garantier för slutfinansiering bestäms årligen till en fast procentsats med tak, f.n. 0,10 procent, max 100 000 kr. Dessa båda procentsatser adderas och beräknas på garanterat belopp. Avgiften debiteras kreditgivaren en gång per år. Om garantin sägs upp i förtid, eller om det sker amortering under året, sker återbetalning av ev. återstående del av redan debiterad avgift.

Exempelavgifter för kreditgaranti för slutfinansiering

Tabell 6: Kreditgaranti inom 71-94 % - bra säkerhet
Tabell 7: Kreditgaranti inom 68-90 % - bra säkerhet
Tabell 8: Kreditgaranti inom 0-72 % - utan säkerhet
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen