På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Granskad:

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden, däribland stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Beslutet innebär att inga ansökningar får beviljas efter den 31 december 2018.

Redan beslutade ärenden kommer inte att påverkas. Har du som sökande fått ett beviljandebeslut från Boverket kommer ingenting med er ansökan/projekt att förändras.

Så länge ni utför de åtgärder samt uppfyller de åtaganden som framgår av beslutet kommer eventuella slututbetalningar att ske som planerat.

Ytterligare ansökningsomgångar framöver är inte aktuella.

För er som beviljats stöd

Ni får ett förskott med 75 procent av beviljat stöd utbetalt i samband med Boverkets beslut om stöd. Resterande del utbetalas efter det att ni slutfört åtgärden och skickat in en slutrapport till Boverket. I ert beslut står datum för när åtgärden ska vara slutförd och när slutrapporten ska vara hos Boverket. I beslutet står även vilka villkor som gäller för stödet.

Tidigare sökomgångar

Stödet infördes 2016. Under 2016 hölls två sökomgångar och stöd beviljades med nästan 200 miljoner kronor. Sammanlagt inkom 314 ansökningar och av dessa beviljades 115 stöd. Boverket har tagit fram en statistikrapport för 2016. Rapporten finns i "Relaterad information".

Under 2017 hölls två sökomgångar och totalt inkom det 278 ansökningar. Av dessa beviljades 180 ansökningar, totalt cirka 417 miljoner kronor.

Under 2018 hölls två sökomgångar och totalt inkom det 294 ansökningar. Av dessa beviljades 228 ansökningar, totalt cirka 425 miljoner kronor.

Vilka åtgärder har getts stöd för?

Stöd har getts till nya anläggningar och till renovering av befintliga anläggningar. Stöd har till exempel getts för åtgärder som rör byggnadsanknuten konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor samt parkanläggningar. En åtgärd som fått stöd ska vara varaktig och stöd har därför inte getts för tillfälliga åtgärder eller för att genomföra evenemang. För att vara stödberättigad måste en åtgärd kosta minst 100 000 kronor, Boverket har gett stöd för högst 50 procent av kostnaden för åtgärden. Arbetet med åtgärden får inte ha inletts innan ansökan har kommit in till Boverket.

Boverkets prioriteringsgrunder

Boverket har prioriterat de beviljade ansökningarna bland annat utifrån stödets syfte. Syftet med stödet är att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Utemiljöerna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärden och den ska vara tillgänglig för enskilda.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen