Investeringsstöd för solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Regeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Energimyndigheten ansvarar för stödet. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende eller du kan söka stödet via länsstyrelsen i ditt län.

Läs mer om stödet på Energimyndighetens webbplats.

I Boverkets e-tjänst kan du ansöka om aktuella stöd samt följa ditt befintliga ärende. Du kan läsa beslut, ansöka om utbetalning, skicka kompletterande uppgifter samt administrera dina kontaktuppgifter för att få aviseringar via sms eller e-post.

Kravet på uppföljning har upphört

Från och med den 1 januari 2019 är kravet på att årligen lämna in en uppföljning borttaget. Det innebär att du inte längre behöver rapportera in några uppgifter om årlig elproduktion.

Logga in i Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd

Genom att logga in i e-tjänsten för bidrag och stöd kan du ansöka om stöd, ansöka om utbetalning för din beviljade stödansökan samt följa allt som händer med ditt ärende. Du måste ha en e-legitimation för att använda tjänsten.

Klickbar bild för att logga in.

Följ ditt ärende

Genom att ansöka elektroniskt sparar du tid och portokostnader, svarstiderna blir kortare och du får allt som rör din ansökan samlat på ett ställe. Tjänsten är öppen dygnet runt så du kan när som helst komma åt dina uppgifter. Fyll i din e-postadress och/eller mobiltelefonnummer för att få en avisering när det händer något i ditt ärende. Du behöver då logga in i e-tjänsten för att läsa vad som hänt.

Du behöver e-legitimation

För att logga in i e-tjänsten behöver du en e-legitimation att identifiera dig med. En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling och med den kan du på ett säkert sätt identifiera dig på Internet. Har du ingen e-legitimation kan du enkelt skaffa en hos din internetbank. Har du inte internbank kan du via Skatteverket och Telia skaffa e-legitimation. Se länk i "Relaterad information".

Du kan även använda dig av Mobilt BankID som kan användas från mobiltelefoner och surfplattor.

Support

Skulle det uppstå några problem med e-legitimationen vid inloggning eller när du signerar din ansökan ska du i första hand vända dig till utgivaren.

Se "Relaterad information" om du har problem med e-legitimationen, inloggning och signering.

Har du fortfarande problem eller har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via vårt e-postformulär det finns på webbsidan "Problem med e-legitimation, inloggning och signering". Du hittar webbsidan i "Relaterad information" eller via e-post till registraturen@boverket.se.

Har du frågor om din ansökan eller stödet ska du vända dig till länsstyrelsen, se "Relaterad information".

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länstyrelsernas logotype. Illustration: länsstyrelserna

Ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor.

Energimyndigheten

Energimyndighetens logotype.

Energimyndigheten har huvudansvaret för stödet och ansvarar för föreskrifterna inklusive ansökningsformulären, för uppföljning av stödet samt tillsyn av förordningens efterlevnad. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Energimyndigheten. Myndigheten ansvarar även för fördelningen av medel till länsstyrelserna samt svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av stödmedel. Energimyndigheten tillhandahåller även månadsrapporter för solcellsstödet.

Boverket

Boverkets logotype. Illustration: Boverket

Stödet söks via Boverkets e-tjänst där ärendet kan följas under dess hantering. Om länsstyrelsen har beviljat stöd administrerar Boverket utbetalningen av stödet. Boverket svarar på tekniska frågor som rör e-tjänsten.

Regeringen

Logotype som symboliserar myndighet.

Regeringen bestämmer villkor för stöd i en förordning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej