På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Urbanity AB

Stödmottagare: Urbanity AB

Medsökande: Michael Malmborg AB (MacGyver) och Markona AB

Stöd beviljas till: Utveckling av industriellt modulsystem

Beviljat stöd: 900 000 kr

Typ av stöd: Utveckling

Sökandens beskrivning av projektet: Syftet med åtgärden är att utveckla ett totalsystem för hyperindustriellt byggande med standardiserade energieffektiva moduler som kan transporteras med containerfrakt. Stödet söks för att utveckla konstruktion och design av moduler och system, processer för genomförande av projektering och uppförande, utveckling av en ny typ av grundsättning för systemet och utveckling av ramverk för digitala verktyg för konskapsförmedling och processtöd vid genomförande. Målet är att systemet, genom ett innovativt angreppssätt inom samtliga ovanstående delar, ska sänka kostnaden för eget boende för flertalet kategorier av unga människor. Det ska också underlätta för aktörer som exempelvis kommuner, bostadsbolag och universitet starta fler nybyggnationer, snabbare.

Sökandens slutrapport: Av slutrapporten framgår bland annat följande. Målet med projektet har varit att utveckla fyra övergripande delar för att sänka kostnaderna vid produktionen av nya bostäder för unga. En första uppskattning visar på en halvering av produktionskostnaderna. När projektet startade i januari 2014 bedömdes att de skulle arbeta med den teoretiska modellen och byggsystemet med tillhörande processer och grundkonstruktion. Det har dock visat sig finnas ett mycket stort intresse för projektet och byggsystemet. Det har gjort att de under våren 2014 beslutade sig för att gå in skarpt i två projekt - En markanvisningstävling i Midsommarkransen samt studentboende i Heby (Julmyra Horse Center). Dessa två projekt har gjort att de arbetat mer med affärsmodellen, kostnadsberäkningar och fördjupade studier i vissa områden som varit av vikt för att driva de två projekten vidare. Med konkret feedback från aktörer som stadsbyggnadskontoret i Lund, Ikano Bostad, Rikshem, SBI, Uppsala Lantbruksuniversitet (SLU) med flera har de gjort vissa förändringar i systemet. De flesta av dessa handlar om krav på och behov av flexibilitet och möjlighet till gestaltning som kan passa in i olika områden och miljöer. Här arbetar de nu vidare i nära samarbete med både arkitekter och stadsplanerare. Nästa steg är att applicera konceptet i verkligheten. Det pågående arbetet är nu inriktat på att ta fram och sammanställa systemhandlingar för installationer, monteringar akustik, brandskydd med mera för att kunna tillverka de första modulerna och uppföra provboende där hela systemet testas; från grundsättning till taklösning.

Se beslutet i fulltext under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej