På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Paradiso Arkitekter

Stödmottagare: Paradiso Arkitekter

Medsökande: Vi Arkitektur AB

Stöd beviljas till: Planeringsverktyg och fallstudie om förtätning av villaområden

Beviljat stöd: 300 000 kr

Typ av stöd: Utveckling

Sökandens beskrivning av projektet: Projektet syftar till att utreda lämpliga planeringsverktyg och genom en fallstudie gestalta möjliga scenarier för byggande. Projektet ska utreda vilka planeringsverktyg som finns att tillgå och jämföra dess olika lämplighet. Projektet ska också studera hur ett utvalt pilotområde skulle kunna utvecklas över tid. Bland annat ska projektet utreda önskad förtätningsgrad i mängd och över tid, generella riktlinjer för hur tomter kan bebyggas utifrån likartade förutsättningar, förhållningssätt till befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö, hur olika upplåtelseformer kan främjas och hantera de svårigheter som följer, till exempel med parkering. I studien förs en löpande dialog med berörda aktörer, forskare, ekonomer och stadens tjänstemän. De kommer även att kontakta politiker för att förankra förslaget.

Se beslutet i fulltext under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej