På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

lab71 AB

Stödmottagare: lab71 AB

Stöd beviljas till: Utredning om byggande vid lekplatser

Beviljat stöd: 300 000 kr

Typ av stöd: Utveckling

Sökandens beskrivning av projektet: Ansökan avser en illustrerad fallstudie för hur mark kring kommunala lekplatser kan samutnyttjas för bostäder till unga. Lekytorna ska nås av sol också efter implementeringen och bostädernas gårdsväggar ska kunna fungera som vindskydd och användbara platser för föräldrar och syskon.

Sökandens slutrapport: Av slutrapporten framgår bland annat följande. Det går att motivera en förtätning av områden för lek med tillfälliga ungdomsbostäder om man samtidigt ser till att tillskapa mötesplatser som skapar social interaktion. Platsens förutsättningar ska vara styrande för vilka åtgärder som föreslås med målsättningen att inte minska barns utrymme för lek utomhus. Hur man utformar den förhandling som beskrivs i rapporten är central för hur lyckat resultatet blir för det gemensamma rummet för barn och ungdomar. I rapporten rekommenderas bland annat ett regelverk som tillåter tillfälliga bostäder och öppnar för möjligheter att ställa volymenheter på plats och anpassa dessa till de speciella förutsättningar som platsen ger ifråga om täthet, närhet till lekplats, buller osv. Om man kan avhjälpa dessa problem med byggåtgärder ska det finnas möjlighet att ge ett tidsbegränsat bygglov. Detta behöver exemplifieras mer och utredas vidare. Vidare bör en modell för hur en förhandling mellan barn, ungdomar och byggbolag beskrivas mer noggrant.

Se beslutet i fulltext under "Relaterad information"

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej