På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kod Arkitekter AB

Stödmottagare: Kod Arkitekter AB

Stöd beviljas till: Fallstudier för att illustrera hur flera boendekonstellationer kan sambruka en fastighet.

Beviljat stöd: 300 000 kr

Typ av stöd: Utveckling

Sökandens beskrivning av projektet: Projektet syftar till att öka utbudet av bostäder för unga genom gräsrotsprincipen "många bäckar små". Genom en kombination av fysiskt möjliggörande och privatekonomiska incitament skulle outnyttjade eller underutnyttjade ytor inom det befintliga beståndet bättre tas till vara. Projektet syftar till att belysa de rumsliga och organisatoriska möjligheterna inom det befintliga bostadsbeståndet med inriktning på småhus genom en serie fallstudier.

Sökandens slutrapport: I slutrapporten redovisas det kunskapsunderlag som ligger till grund för rapporten. Därefter presenteras en fallstudie där tre kommuner med tre olika förutsättningar valts ut, nämligen Skurup, Umeå och Stockholm. Inom respektive kommuns tätort har tre villaområden kartlagts. I varje stadsdel presenteras olika alternativ att öka antalet bostäder för unga. Rapporten avslutas med 15 argument för en ny småhuspolicy.

Se beslutet i fulltext under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej