På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Friendly Building AB

Stödmottagare: Friendly Building AB

Stöd beviljs till: 76 Ungdomsbostäder i Tyresö

Beviljat stöd: 1 600 000 kronor

Typ av stöd: Användning

Sökandens beskrivning av projektet: Friendly Building har tagit fram ett eget byggsystem för att kunna bygga vackra flerbostadshus, utan spår av modulskarvar (varken estetiska eller fysikaliska skarvar) och med minimal energiförbrukning (passivhus). Den höga förtillverkningsgraden ger lägre byggkostnader och kortare byggtid än konventionellt byggande. Friendly Building har skrivit kontrakt med ByggVesta att bygga 76 små lägenheter för unga centralt i Tyresö. Projektet avser att lösa följande: brandkrav, ljudkrav, balkonglösning utan köldbrygga, vindstabilisering för 4 våningar, trapphus och hisschakt, putsad fasad, med mera. Friendly Buildings byggsystem består av en stålstomme och bjälklag av betong. Friendly Building har halverat vikten mot andra stålmoduler samt utvecklat ett nytt ihopsättningssystem med millimeterprecision samt ett sätt att ta hand om skarvarna och köldbryggorna så passivhus uppnås. Systemet ger arkitekten samma frihet som vid konventionellt byggande.

Se beslutet i fulltext under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej