På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitema Architects

Stödmottagare: Arkitema Architects

Stöd beviljas till: Framtagande av plusenergihus för mångmiljonprogramområdena

Beviljat stöd: 300 000 kr

Typ av stöd: Utveckling

Sökandens beskrivning av projektet: Arkitema Architects avser att ta fram plusenergihus för att erbjuda fler och mer varierade boendeformer i Stockholms miljonprogramområden. Handlingar som tas fram är ramprogram, tekniska beskrivningar, kalkylunderlag, BIM-modeller med klimat, sol, vindsimuleringar och ritningar. Ledordet är hållbarhet i tre steg, nämligen ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Idén bygger på punkthus med cirka 18 gånger 18 meter. I dessa skapas flexibla lägenheter och yteffektiva student- och ungdomslägenheter. Utgångspunkten är ett betongsandwichhus av målad betong, och plåtdetaljer och fönster i samma kulör, detta grepp gör att byggnaderna kommer att särskilja sig ifrån omkringliggande bebyggelse. På så vis tillförs ytterligare en årsring i miljonprogramsområdena.

Sökandens slutrapport
Av slutrapporten framgår bland annat följande. Arbetet har genomförts med fokus på lägenhetens funktion i första hand, de har haft som mål att skapa lägenheter som är små och funktionella. Fokus har legat på att skapa många smålägenheter 1-2 rum och kök på cirka 30-35 kvadratmeter. De har med det skapat ett normalplan med 8 lägenheter per plan. De har försökt förlägga bostadskomplement inom lägenheten, det finns exempelvis utrymme för tvättmaskin i badrummen, vilket minskar behovet av komplementbyggnader. Husen består av tre byggstenar; entréplan, normalplan, vindsplan. De kan därefter bli alltifrån 4 -8 våningar. Ett punkthus som detta är en typ av hus som inte är vanligt förekommande i Stockholms miljonprogram och de tillför därför en ny typologi av byggnad. Idag genomsyras byggbranschen av begreppet BIM (Building Information Model). De har modellerat byggnadens byggstenar i Revit (Ritprogram). Varje byggsten är en egen 3 dimensionell fil som sedan kan sättas ihop till det hus man sedan önskar sig. Varje modell innehåller även information om respektive byggdel. På så vis kan ett virtuellt hus byggas i datorn och nödvändiga beräkningar och mängder kan göras. Det tydligaste resultatet är att det arbete de genomfört inom ramen för innovativt byggande för unga har legat till grund för vinsten i en markanvisningstävling i Botkyrka kommun. Det hus de arbetat fram har varit utgångspunkten och utgjort huvudmodell för de 450 lägenheterna.

Se beslutet i fulltext under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej