På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Archidea AB

Stödmottagare: Archidea AB

Medsökande: Salekeen-Lassbo Unlimited AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Stöd beviljas till: Utvecklande av containrar som bostadsmodul

Beviljat stöd: 300 000 kr

Typ av stöd: Utveckling

Sökandens beskrivning av projektet: Syftet med projektet är att återanvända 40-fots fraktcontainers. De har en självbärande konstruktion som likt lego kan staplas i olika formationer och isoleras horisontellt och vertikalt för att uppfylla brand- och ljudkrav. Stammar och ledningar dras vertikalt i isoleringen för smidigare montering/demontering. De redan täta konstruktionerna isoleras exteriört och kläs med valfritt fasadmaterial och uppfyller passivhusstandard. Archidea har utfört tre förstudier för allmännyttan i två olika kommuner. Konceptet ska detaljstuderas och vidareutvecklas med partners för ett hållbart byggande med innovativa byggnadsmaterial och lösningar.

Sökandens slutrapport: Av slutrapporten framgår bland annat följande. En av de största fördelarna med eConerna är dess snabba byggprocess vilket möjliggör en lösning som kan appliceras under reglerna för tidsbegränsat bygglov. En förutsättning för att skapa en snabb byggprocess med denna typ av modullösningar ligger i att skapa en effektiv montering och demontering vilken även möjliggör framtida återanvändning av modulerna. Archidea har under perioden arbetat efter att hitta dessa lösningar genom
fördjupade studier av diverse alternativ. eConerna monteras med inredning, brandisolering samt dörrar och fönster i verkstad för att därifrån transporteras med säkra kopplingsbeslag. Väl på plats där byggnaden ska resas används låsbeslag vilka har utformning som möjliggör utrymme mellan eConenheterna där isolering monteras. Samtliga beslag som används är modeller som redan idag finns på marknaden vilket skapar ett resultat som är kostnadseffektivt samt beprövat. Genom konsekvent användning av beslag för låsningar eConer emellan samt mot mark skapar man en lösning som är lätt att såväl montera som demontera och lämnar eConerna utan åverkan. Detta möjliggör återanvändning av modulerna på nya platser, i nya konstellationer.

Se beslutet i fulltext under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej