På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB

Stödmottagare: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB

Stöd beviljas till: Utvecklande av korttidsboende för studenter

Beviljat stöd: 300 000 kr

Typ av stöd: Utveckling

Sökandens beskrivning av projektet: Projektet avser att utveckla ett korttidsboende för studenter under deras studieperiod. Åtgärden är tänkt att vara en produkt som löser bostadsproblemet på de platser där fler studenter än väntat dyker upp och vill bosätta sig på grund av sina studieval. Idén bygger på att göra på liknande sätt som med byggbaracker vid ett bygge, nämligen hyra mark en kortare period för att kunna ställa dit ett boende för studenter. Utformningen kommer dock skilja sig från byggbaracker för att bättre passa studenternas behov och de estetiska och funktionella krav som ställs från staden. Det är viktigt att modulerna innehåller alla funktioner som ett hem kräver, de ska inte behöva vara självförsörjande utan ska likt byggbarackerna kunna koppla in sig till stadens el- och vattennät under den period som enheterna står på platsen. Tanken är att utveckla ett boende som går att placera på platser i staden som för tillfället inte nyttjas till sin fulla potential. Sådana platser skulle kunna vara passageytor för gångtrafikanter, semitorg, parkytor och delar av parkeringsplatser. På så sätt skulle det vara möjligt att öka stadens densitet, det bör dock ske utan att förstöra platsernas tidigare funktioner. Projektet avser att låta dubbelprogramera platser i staden under en kortare period, genom att låta dem behålla sin tidigare karaktär som passage, torg eller park och samtidigt föra in funktionen av en bostad på platsen.

Sökandens slutrapport: Av slutrapporten framgår bland annat följande. Förslaget är en ny typ av studentboende. Det är en lägenhet för fem personer i ett modulbygge upphöjt på pelare. Modulerna är upplyfta på pelare för att möjliggöra dubbelprogrammering av ytan de placeras på. Kostnaden för modulerna och grunden har undersökts med hjälp av två olika producenter. Det som framkommit är att en stålkonstruktion blir ekonomiskt hållbar. Hyran per person måste vara på en rimlig nivå. Kostnaderna för att bygga får därför inte vara för höga (enligt SSSB helst inte mer än 4 500 kronor per månad per person) eftersom det innebär en för dyr hyra för studenterna. Samtidigt måste husen kunna finansiera sig själva. För att presentera förslaget för beställare ska säljmaterial för beslutsunderlag tas fram. Det krävs tekniskt material samt en ekonomisk redovisning av produkten. Den processen gör tillsammans med en modulproducent.

Se beslutet i fulltext under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej