På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

AB Alingsåshem

Stödmottagare: AB Alingsåshem

Medsökande: Pelatis Consulting AB

Stöd beviljas till: Boendestrategier för ungdomslivet i Alingsås

Beviljat stöd: 1 400 000 kr

Typ av stöd: Användning

Sökandens beskrivning av projektet: I samband med att stadsdelen Noltorp ska hållbarhetsanpassas och förtätas har Alingsås kommun tagit initiativ till detta projekt. Syftet med projektet "Boendestrategier för ungdomslivet i Alingsås" är att ta fram ett relevant utbud av olika boendeformer för den yngre befolkningen (16-29 år). Arbetet, som leds av en projektgrupp med representanter för kommunen, marknaden och det civila samhället, består av tre faser: Först identifieras boendebehoven, därefter skapas ett utbud med relevanta boendeformer och slutligen görs en empiriskt grundad bedömning av efterfrågans art och omfattning. Arbetet leds av en projektgrupp med representanter för de berörda aktörerna i kommunen: kommunen representeras av stadsplanering och AB Alingsåshem, det kommunala bostadsbolaget; marknaden genom privata fastighetsägare, byggföretag, arkitekt samt bank och försäkring (för finansieringsfrågor); och det civila samhället genom hyresgästföreningen. Ungdomarna ingår inte direkt i projektgruppen men de kommer väl till tals genom sin medverkan i fokusgrupper och i två stora enkäter.

Sökandens slutrapport: Av slutrapporten framgår bland annat följande. Projektet Boendestrategier för unga i Alingsås har visat att bristen på bostäder för unga vuxna i Alingsås kan hanteras genom att bygga lokalt anpassade, attraktiva och hållbara boendeformer, som Noltorp och Stadsskogen, och detta till hyresnivåer som bygg- och fastighetsbolag kan räkna hem. Det ökade utbudet bidrar även till att frigöra äldre hyresettor med betydligt lägre hyresnivåer, som i sin tur kan attrahera dem som tycker att nyproduktionens hyresnivåer är för höga. Nyproduktion av ca 900 bostäder av detta slag skulle kunna skapa nya boendealternativ för 1 800 unga vuxna i Alingsås.

Se beslutet i fulltext under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej