Bidrag för grönare städer

Det går inte längre söka bidrag för grönare städer, för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla bidraget. Redan beviljade projekt påverkas inte av avvecklingen.

Bidraget har kunnat sökas av kommuner. Bidrag på 50 procent av kostnaderna för de bidragsberättigade åtgärderna har beviljats.

Syftet med stödet var att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser, öka välbefinnande, öka klimatanpassning och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Vidare ska åtgärderna bidra till ett varaktigt och långsiktigt arbete med att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den urbana miljön.

Ärenden beslutade under 2018 påverkas inte av avvecklingen.

Årlig redovisning och slutrapportering

  • Årlig redovisning ska inkomma till Boverket senast 5 oktober varje år under projekttiden.
  • Eventuella önskemål om förändringar av tidsplan eller åtgärder bör rapporteras så snart som möjligt till Boverket.
  • Slututbetalning sker efter att slutredovisning av projektet har inkommit inom utsatt tid och blivit godkänd.
  • Förlängning av tidsplan efter 2022 kommer inte kunna medges.

Är ni nyfikna på vilka projekt som beviljats bidrag finns de samlade i "Relaterad information".

Länkar om stadsgrönska och ekosystemtjänster

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej