På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bidrag för grönare städer

Granskad:

Det går inte längre söka bidrag för grönare städer, för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla bidraget. Redan beviljade projekt påverkas inte av avvecklingen.

Bidraget har kunnat sökas av kommuner. Bidrag på 50 procent av kostnaderna för de bidragsberättigade åtgärderna har beviljats.

Syftet med stödet var att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser, öka välbefinnande, öka klimatanpassning och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Vidare ska åtgärderna bidra till ett varaktigt och långsiktigt arbete med att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den urbana miljön.

Ärenden beslutade under 2018 påverkas inte av avvecklingen.

Årlig redovisning och slutrapportering

  • Årlig redovisning ska inkomma till Boverket senast 5 oktober varje år under projekttiden.
  • Eventuella önskemål om förändringar av tidsplan eller åtgärder bör rapporteras så snart som möjligt till Boverket.
  • Slututbetalning sker efter att slutredovisning av projektet har inkommit inom utsatt tid och blivit godkänd.
  • Förlängning av tidsplan efter 2022 kommer inte kunna medges.

Kommuner som har sökt bidrag via e-tjänsten kan lämna årlig redovisning och slutrapport via e-tjänsten. För att få en överblick av de uppgifter som krävs i e-tjänsten kan du klicka dig igenom de olika e-tjänsterna via länkarna i "Relaterad information". Observera att du måste logga in i e-tjänsten för att fylla i och lämna in uppgifter.

Har du inte ansökt om bidraget via e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende i e-tjänsten. Du kan inte heller lämna årlig redovisning eller slutrapport via e-tjänsten. Använd istället pdf-blanketterna under "Dokument".

Är du nyfiken på vilka projekt som beviljats bidrag finns de samlade i "Relaterad information".

Länkar om stadsgrönska och ekosystemtjänster
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen