På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gustaf Dalénskolan byggs om med hjälp av skolstödet

Granskad:

När Gustaf Dalénskolan i Falköpings kommun skulle byggas om och till sökte och beviljades fastighetsavdelningen ett statligt bidrag från Boverket på 7,2 miljoner kronor. Ett krav för att beviljas bidraget är att eleverna är delaktiga i arbetet.

– Passa på att ta tillvara på samarbetet med elevskyddsombuden för de tillför så mycket, uppmanar Stefan Danielsson, kommunens projektledare för om-och tillbyggnaden.

Det är om ansökan avser åtgärder i årskurs 7-9 i grundskolan, 7-10 i specialskolan eller utbildning i gymnasieskolan som elevskyddsombuden måste vara med. När det gället utemiljöstödet ska det framgå i ansökan att eleverna har deltagit i planeringen av åtgärderna.

Viktigt med elevernas synpunkter

Fastighetsförvaltningen i Falköpings kommun har tillsammans med skolans rektor Tommy Cronholm lyft fram det som skolledning och personal upplevt som stora brister på skolan. Skolan har bland annat använt pengarna till ny ventilation och belysning, nytt värmesystem, förbättring av ljudisolering, nya grupprum, ombyggnad av toaletter och större kapprum. Totalt renoveras skolan för cirka 78 miljoner kronor och invigningen sker i oktober 2017. I gestaltningsarbetet har synpunkterna från eleverna varit viktigt.

– Eleverna gav jättebra tips på hur man kan tänka kring trygga platser ur ett elevperspektiv. Medan jag ser springor i en toalett, så ser eleverna var toaletterna ska placeras för att det ska kännas tryggt. Sedan var ljud, ljus och akustik viktigt för dem. Allt kanske inte är klart för eleverna, men det gäller att plocka ner det på en nivå som blir begripbar för dem, säger Stefan Danielsson.

Personer vid byggarbetsplats. Foto: Jenny Nyström
Gustaf Dalénskolan är en skola som har sökt och beviljats stöd. Här ses kommunens projektledare Stefan Danielsson, längst till höger, tillsammans med rektorerna Tommy Cronholm och Lotta Mantler. I bakgrunden skymtar den nya byggnaden som inrymmer förskoleklass och årskurs 1-3. Foto: Jenny Nyström

Gustaf Dalénskolans om- och tillbyggnad har skett i flera etapper, bland annat har en helt ny byggnad för förskoleklass och årskurs 1-3 byggts.

– I projektet arbetade vi med ett arbetssätt baserat på workshoppar som metod. För de minsta barnen hade vi en speciell workshop där barnen fick utgå från en bild på den befintliga miljön. Sedan fick de sätta upp små solar där de kunde leka och varningstecken där det inte var så bra. Utifrån det arbetade vi fram nya förslag, säger Stefan Danielsson.

För närvarande byggs befintliga klassrum för eleverna i årskurs 4-9 om. Samtidigt uppförs en ny byggnad för matsal och tillagningskök. Det är i denna del som bidragspengarna från Boverket används. I sista etappen byggs delar av en befintlig sporthall om för undervisning i musik och hemkunskap. Ett par omklädningsrum byggs också utöver en mindre lokal för kultur- och fritidsverksamhet.

Klassrum i skola. Foto: Ellen Johansson
Klassrummen på Gustaf Dalénskolan får ny belysning och bättre ljudisolering. En ljusare och tystare lärmiljö för högre måluppfyllelse. Foto: Ellen Johansson

Hur fick ni vetskap om skolstödet?
– Vi gick in på Boverkets webbplats och såg att det var möjligt att söka statligt stöd för att rusta upp skolor och skolgårdar. Vi stod med en skola som var byggd på 1970-talet som var i stort behov av upprustning. Den pedagogiska lärmiljön såg annorlunda ut då. Nu ställs det helt andra krav, fortsätter Stefan Danielsson.

Vad betydde stödet för er?
– För vår del gjorde det den skillnaden att vi vågade satsa på det här. Vanligtvis har man en åtstramad budget där man måste prioritera och laga det som måste lagas. Kvalitetsfrågorna får ofta stryka på foten. Därför är det ett bra grepp att det faktiskt finns ett stöd att söka som kan hjälpa till.

I "Relaterad information" hittar du en länk till en affisch där du kan hämta mer inspiration.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen