På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av investeringsstöd till äldrebostäder

Granskad:

Investeringsstödet enligt förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. går inte längre att söka.

Reglerna för det investeringsstöd som håller på att avvecklas

Du kan få investeringsstöd till äldrebostäder för att bygga särskilda boendeformer för äldre och för att bygga trygghetsbostäder till personer som fyllt 70 år. Stöd ges till både nybyggnad och ombyggnad. Byggnadsprojektet måste ha påbörjats senast den 31 december 2014 för att du ska kunna få stöd.

Särskilda boendeformer för äldre

Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen och som verkställs i en särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre som anges i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen. För att kunna bo i ett särskilt boende krävs en biståndsprövning och ett beslut om bistånd från kommunen.

Trygghetsbostäder

Med trygghetsbostäder menas enligt stödförordningen bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det ska finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Trygghetsbostäder kan byggas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år.

Stödets storlek

Vid nybyggnad får du 2 600 kronor per kvadratmeter i bidrag, vid ombyggnad 2 200 kronor. Är bostaden tänkt för bara en person får du bidrag för som mest 50 kvadratmeter, varav 15 kvadratmeter för gemensamma utrymmen. Är bostaden avsedd för två personer kan du få bidrag för högst 70 kvadratmeter, varav 20 kvadratmeter för gemensamma utrymmen.

Så fattas ett beslut

Länsstyrelsen handlägger ansökningar och beslutar om bidrag kan lämnas. När projektet har färdigställts ansöker du om utbetalning av bidraget hos länsstyrelsen. Det är till länsstyrelsen som du ska vända dig om du har frågor om stödet. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga länsstyrelsens beslut hos Boverket.

Några viktiga villkor för stödet

Det finns några tidsfrister som är viktiga att tänka på. Tidsfristerna gäller ansökan om stöd till såväl särskilda boendeformer som till trygghetsbostäder:

Du ska ha påbörjat byggnadsprojektet senast den 31 december 2014. En ansökan måste vara hos länsstyrelsen inom sex månader från det att byggnadsprojektet påbörjades. Sista ansökningsdag var den 30 juni 2015. Projektet ska vara färdigt inom två år räknat från dagen för påbörjandet. När projektet är färdigt ska du ansöka om utbetalning. Din utbetalningsansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter färdigställandet. De olika tidsfristerna saknar undantag. Stödet är rambegränsat och kan bara lämnas om det finns medel.

I informationsbroschyren hittar du andra villkor som ska vara uppfyllda.

Vem gör vad?

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen tar emot din ansökan om stöd, handlägger ansökan och beslutar om stöd ska lämnas. Det är till länsstyrelsen du ska vända dig om du har frågor om stödet. Länsstyrelsen kan också fatta beslut om återkallelse av beslut om bidrag och återkrav av utbetalat bidrag.

Boverket

Boverket tar fram föreskrifter, blanketter och informationsmaterial om stödet. Boverket prövar också överklaganden av länsstyrelsens beslut om stöd. Boverket är sista instans i dessa ärenden, förutom när det gäller beslut om utbetalning.

Beslut om utbetalning kan överklagas vidare till allmän förvaltningsdomstol. Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen