På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Organisationsbidrag till allmänna samlingslokaler

Granskad:

Det går inte längre att söka organisationsbidrag till allmänna samlingslokaler. Organisationsbidraget kunde sökas mellan den 2 november och den 16 november 2020.

Regeringen har beslutat om ökade anslag till allmänna samlingslokaler och inför samtidigt ett tillfälligt organisationsbidrag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Det aktuella anslaget för 2020 är 75 miljoner kronor.

Vad är en allmän samlingslokal?

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTO:s lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser både på landsbygden och i städerna.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut i samband med att beslut fattas, vilket kommer att ske innan årsskiftet 2020/2021.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen