På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Organisationsbidrag till allmänna samlingslokaler

Granskad:

Ansökningsomgången för organisationsbidrag till allmänna samlingslokaler är nu stängd. För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 har föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler kunnat ansöka om organisationsbidrag. 

Vad är en allmän samlingslokal?

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt. Lokalerna ska vara lättillgängliga för föreningslivet och kunna användas för möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter med mera. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTO:s lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser både på landsbygden och i städerna.

Se nedan för förenklade exempel på vad som kan avses vara en allmän samlingslokal.

Observera att exemplen är vägledande och att det för varje enskilt ärende görs en prövning av de samlade uppgifterna i ansökan.

Exempel 1:

En förening tillhandahåller en lokal som används för föreningens egna möten. Andra föreningar hyr regelbundet in sig i lokalen för tex studiecirklar, danser och teaterverksamhet. Även privatpersoner hyr lokalen för att anordna födelsedagskalas, bröllopsfester och dopfester. Uthyrningsmöjligheterna framgår på föreningens webbplats.

Detta skulle troligtvis anses vara en allmän samlingslokal.

Exempel 2:

En förening tillhandahåller en stuga som används för föreningens verksamhet. Inga andra föreningar eller privatpersoner nyttjar lokalen. Det finns ingen information på föreningens webbplats om att lokalen går att hyra även om föreningen menar att lokalen är möjlig att hyra för privata tillställningar.

Detta skulle troligtvis inte anses vara en allmän samlingslokalen eftersom den huvudsakliga användningen av lokalen verkar vara för föreningens egna verksamhet.

Vem kan ansöka om organisationsbidrag?

  • Föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler som inte är medlem i någon av riksorganisationerna Folkets hus och Parker, Bygdegårdarnas riksförbund eller Våra Gårdar.
  • Ovan nämnda riksorganisationer ansöker gemensamt för dess medlemmar och fördelar sedan ut bidraget till de föreningar och stiftelser som är medlemmar i riksorganisationen.

Organisationsbidrag kan beviljas till föreningar och stiftelser för dess verksamhet med att tillhandahålla allmänna samlingslokaler. Föreningen eller stiftelsen ska arbeta utan vinstsyfte och vara fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. Organisationen ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.

De som ansökte om organisationsbidrag 2020 kan ansöka om bidrag även för 2021.

Slutredovisning av beviljat organisationsbidrag 2021

Den som beviljades organisationsbidrag i juni 2021 ska enligt villkor i beslutet lämna en slutredovisning, som innehåller en redogörelse för vad medlen använts till och en ekonomisk redovisning.

Formulär för slutredovisning finns under "Relaterad information”. Formuläret fylls i och skickas till:

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona

Slutredovisningen ska enligt beslutet ha inkommit till Boverket senast den 31 januari 2022.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen