På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Föreningar i landet får 27 miljoner i bidrag till lokaler

Granskad:

Investeringsbidragen till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 27,2 miljoner kronor går i år 2017 till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar för att höja lokalernas standard. De föreningar som får bidrag i år finns från Ålund i Skellefteå kommun i norr till Tollarp i Kristianstads kommun i söder och de enskilda bidragen varierar från 12 350 kronor till 4 550 000 kronor.

Intresset för bidraget är fortsatt stort och inför 2017 års beslutsomgång kom 221 ansökningar in varav 97 beviljades bidrag. Boverkets samlingslokaldelegation hade i år 27,2 miljoner kronor att fördela till föreningarna. 2016 ansökte 242 föreningar. 85 föreningar fick dela på 22,2 miljoner kronor. Hela listan över vilka föreningar som får bidrag 2017 hittar du i "Relaterad information".

Den 1 februari 2017 trädde en ny förordning i kraft som ersatte tidigare gällande förordning. Samtidigt har regeringen tillskjutit ytterligare medel, 5 miljoner kronor för 2017.

Viktiga offentliga mötesplatser

Allmänna samlingslokaler är lokaler som drivs av ideella organisationer samt hålls öppna och tillgängliga för föreningslivets verksamheter som möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter och liknande. De föreningsdrivna samlingslokalerna utgör viktiga offentliga mötesplatser, både på landsbygden och i våra städer.

Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering. Boverket ska särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Prioriteringen gäller främst i storstäderna och lokaler för ungdomar.

Högst 50 procent av kostnaden

Investeringsbidraget kan ges för ny-, om- eller tillbyggnad, standardhöjande reparation samt för köp av allmänna samlingslokaler. Det statliga bidraget kan utgöra högst 50 procent av den totala kostnaden och förutsätter att kommunen bidrar med 30 procent samt att föreningen själv finansierar resterande 20 procent. Investeringsbidrag kan även ges till tillgänglighetsåtgärder. För tillgänglighetsåtgärder kan Boverket ge bidrag till hela kostnaden, dock högst 200 000 kronor.

Boverket har i år fått ett ökat anslag även för utvecklingsbidraget till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Bidraget ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Bidraget ges även för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet. En nyhet för i år är att bidraget kan ges även till åtgärder för att anpassa utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen till ungdomsverksamhet. Ansökningar om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler ska ha kommit in till Boverket senast den 31 augusti.

Mer information

Boverkets presservice, telefon 0455-35 31 70

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen