På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket utvärderar 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag

Granskad:

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utvärdera lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och analysera hur den har påverkat utvecklingen av bidraget. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2023.

Bakgrunden till uppdraget är bland annat att antalet ansökningar och beviljade ansökningar liksom kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget har minskat från år 2015.

Om Boverket kommer fram till att det finns hinder för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till nödvändiga anpassningar i bostaden ska myndigheten lämna förslag på åtgärder, till exempel lagändringar.

Regeringen beslutade om uppdraget i augusti 2021, och Boverket har under hösten inlett arbetet med att samla in fakta. Bland annat kommer en enkät att skickas ut till alla kommuner i december 2021. Boverket kommer även att starta upp en referensgrupp med representanter från bland andra Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner. Funktionshindersförbunden kommer också att involveras i arbetet.

Mer information om arbetet kommer lämnas fortlöpande på denna sida.

Det finns en länk till regeringsuppdraget under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen