På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Boverket fick under våren 2013 regeringens uppdrag att göra en översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag och föreslog en helt ny lag. Efter regeringens beredning av Boverkets förslag överlämnade den i slutet av januari 2018 en proposition om en ny lag till riksdagen. Den 11 april 2018 sa riksdagen ja till förslaget. Den nya lagen började gälla den 1 juli 2018.

Här beskrivs mycket kortfattat hur arbetet bedrivits på Boverket och regeringens beredning av Boverkets förslag.  

Uppdraget

Boverket skulle analysera och bedöma om den nuvarande lagen behöver ändras och vid behov lämna förslag på förbättringar. Boverket skulle även beräkna och redovisa de ekonomiska konsekvenserna av eventuella förslag.

Uppdraget utfördes i samråd med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Referensgrupp

Boverket tillsatte en referensgrupp med representanter från Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Kommunalt Bostadsstöd (FKBo), Handikappförbunden (HSO), Hjälpmedelsinstitutet (HI), Hyresgästföreningen, Lisbeth Lindahl FoU i Väst, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO), Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Rapport

Uppdraget redovisades till Socialdepartementet i december  2014. Det skedde genom den rapport som du finner under "Relaterad information", Rapport 2014:38, Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. I rapporten lämnade Boverket förslag på en helt ny lag.

Socialdepartementet

Socialdepartementet har berett Boverkets förslag. Våren 2015 skickade departementet ut Boverkets rapport på remiss till flera myndigheter, kommuner och organisationer. Remisstiden gick ut den 30 september 2015.

Kompletterande remiss av Socialdepartementets förslag

Sommaren 2016 skickade Socialdepartementet ut en kompletterande remiss. Den gällde Socialdepartementets eget förslag på vem som ska söka bostadsanpassningsbidraget och på hur medgivandet från den som äger eller innehar nyttjanderätten till bostaden, när det är någon annan än sökanden, ska vara utformat.

Under "Relaterad information" finner du en länk till regeringens webbplats där du kan ta del av Socialdepartementets kompletterande promemoria.

Lagrådsremiss

Den 12 oktober 2017 överlämnade regeringen ett förslag på en ny lag om bostadsanpassningsbidrag till Lagrådet. Lagrådet yttrade sig över förslaget den 30 oktober 2017 och hade en del synpunkter. Du finner en länk till hela lagrådsremissen under "Relaterad information". Lagrådets synpunkter finns som bilaga 8 i regeringens proposition 2017/18:80.

Proposition

Den 25 januari 2018 överlämnade regeringen proposition 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag till riksdagen. Regeringen föreslog att den nya lagen skulle träda i kraft den 1 juli 2018. Du hittar en länk till propositionen under "Relaterad information".

Riksdagen har beslutat om en ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Den 11 april 2018 sa riksdagen ja till regeringens förslag om en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Den nya lagen började gälla den 1 juli 2018. Den nuvarande lagen (1992:1574) upphävdes den 1 juli 2018 men fortsätter att gälla för ansökningar som kommit in till kommunen senast den 30 juni 2018.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej