Boverkets översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Regeringen gav våren 2013 Boverket i uppdrag att se över lagen om bostadsanpassningsbidrag. Uppdraget redovisades till regeringen i december 2014. I slutet av januari 2018 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Riksdagen sa ja till förslaget den 11 april 2018, och den 1 juli 2018 trädde lag (2018:222) i kraft.  

Under menyrubriken "Vad har hänt och vad händer?" kan du läsa om Boverkets översyn och Socialdepartementets beredning av förslaget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej