Bostadsanpassningsbidrag om sökanden hyr i andra hand

Bostadsanpassningsbidrag kan även beviljas om sökanden bor i en bostad som hyrs i andra hand. Men då krävs att anpassningsåtgärden kan anses skälig med hänsyn till hur långvarigt hyresavtalet är.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 3 §

I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag anges att utgångspunkten vid andrahandsupplåtelser är att man bör vara restriktiv vid prövningen av om bostadsanpassningsbidrag ska lämnas eller inte. Det kan vara motiverat att vidta enklare, mindre kostsamma anpassningsåtgärder även om upplåtelsen är kortvarig. Om ansökan i stället gäller mer omfattande och kostsamma åtgärder bör krävas att upplåtelsen är säkrad för lång tid framöver.  (Propositionen 2017/18:80 sid. 68.)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej