På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsbeslut om handläggningstid och  serviceskyldighet

Nyhet,

Handboken har utökats med tre tillsynsbeslut från november 2018 och mars 2019. Besluten handlar om handläggningstid respektive kommuners serviceskyldighet när sökanden ska välja entreprenör.  

Handläggningstid

Det framgår av förvaltningslagen att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Vad som är en godtagbar handläggningstid kan variera från ärende till ärende och måste alltid prövas i varje enskilt fall. 

Boverket kom fram till att handläggningstiden varit anmärkningsvärt lång i det ena tillsynsärendet.

Kommuners serviceskyldighet

I tillsynsbeslutet från mars 2019 konstaterar Boverket att det av förvaltningslagen får anses följa en skyldighet för en kommun att allt efter omständigheterna och behovet ge sökanden viss vägledning i form av rådgivning och stöd, exempelvis när det gäller val av entreprenör och beställning av arbetena. Däremot menar Boverket att en kommuns serviceskyldighet inte sträcker sig så långt som att välja ut enskilda entreprenörer som är villiga att åta sig arbetet.

Mer information

I "Relaterad information" finner du en länk till webbsidan med tillsynsbesluten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej