På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistiksammanställning av bostadsanpassningsbidragen 2020

Granskad:
Nyhet

Antalet beviljade bidrag och kommunernas kostnader för bostadsanpassning fortsätter att minska jämfört med tidigare år. Det framgår av Boverkets sammanställning för 2020.

År 2020 beviljades totalt 53 413 bostads- och reparationsbidrag till en kostnad om 836 miljoner kronor. Motsvarande uppgifter för 2019 var 55 765 bidrag och 856 miljoner kronor. Även antalet inkomna ansökningar om bidrag till kommunerna fortsätter att minska i omfattning, vilket kan vara en del i förklaringen till nedgången i kostnaderna. År 2020 inkom 59 412 ansökningar i jämförelse med 63 306 ansökningar för 2019.

I jämförelse med tidigare insamlade uppgifter framgår att ansökningar liksom kostnaderna minskat under ett antal år i rad. Årets sammanställning innehåller ingen analys till varför antalet beviljade bidragsärenden har minskat över tid men en jämförelse med tidigare år visar att en nedgång i såväl inkomna ärenden som beviljade bidrag påbörjades redan efter utgången av år 2014.

De flesta bidragen är mindre belopp

Det genomsnittliga beloppet per bidrag har ökat något under 2020 jämfört med 2019. Under 2020 var genomsnittskostnaden 15 656 kronor jämfört med 15 356 kronor under 2019. Medelvärdet för den genomsnittliga kostnaden per invånare för hela riket uppgår till 82 kronor. Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora och beviljat belopp per invånare varierar stort.

Merparten av bidragen avser små belopp. 51 procent av bidragen är på belopp mindre än 5 000 kronor och 78 procent av bidragen ligger under 20 000 kronor. Endast 2,6 procent överstiger 100 000 kronor.

Begagnade anordningar används i nästan alla kommuner

Förutom bidrag i traditionell form som ett rent kontantbidrag kan kommunerna under vissa omständigheter lämna bidrag i form av ett åtagande från kommunens sida att låta utföra åtgärderna och/eller i form av en begagnad anordning. Det är 89 procent av kommunerna som har uppgett att de vid något tillfälle under år 2020 tillgodosett en sökandes behov med en begagnad anordning. 44 procent av kommunerna har uppgett att det under 2020 beviljades bidrag i form av ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

Om undersökningen/sammanställningen

Boverket har gjort en sammanställning av en enkät om bostadsanpassningsbidragen som ingår i Boverkets bostadsmarknadsenkät, BME. Enkäten besvarades av kommunerna under januari och februari 2021. Totalt 285 kommuner besvarade enkäten i någon del.

Mer information

Du kan ladda ned sammanställningen med illustrationer och bilagor i Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidraget, se ”Relaterad information”.

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice telefon 0455-353170.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen