Ojämna markplattor har setts som eftersatt underhåll i en kammarrättsdom

Nyhet,

Kammarrätten i Jönköping har i ett  mål om bostadsanpassningsbidrag bedömt att ojämna plattor framför bostaden och garaget skulle ses som eftersatt underhåll.

Bidrag skulle därför inte lämnas för att anpassa eller lägga om plattorna. Domen har vunnit laga kraft. Dom den 6 september 2019, målnummer 2014-19. 

Du finner ett referat av domen på webbsidan där vi informerar om villkoret i lagen om bostadsanpassningsbidrag att bidrag inte lämnas för eftersatt underhåll. En länk till webbsidan finns i "Relaterad information". Förutom referatet har webbsidan bearbetats något.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej