Kort information om fullmakt

Nyhet,

Den nya lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag medför ingen skillnad när det gäller kommunernas möjlighet att med stöd av fullmakt från sökanden till exempel ingå avtal med entreprenör om anpassningens genomförande.

Boverket har fått frågor om den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag medför någon skillnad när det gäller kommunernas möjlighet att som fullmäktig välja entreprenör, ingå avtal med entreprenören och betala entreprenören för utfört arbete när bostadsanpassningsbidrag lämnas som kontantbidrag.

Svaret är att den nya lagen inte medför någon skillnad i denna del. Men som Boverket framfört tidigare bör kommunerna fundera över om de verkligen behöver gå in som fullmäktig. 

När sökanden ger kommunen fullmakt att välja entreprenör och ingå avtal med entreprenören är det fortfarande sökanden som är den egentlige avtalsparten i förhållande till entreprenören. Detta till skillnad från de fall där bidrag lämnas som ett kommunalt åtagande att låta utföra åtgärderna, då blir kommunen avtalspart med entreprenören. 

Läs mer

I "Relaterad information" finner du en länk till avsnittet "Fullmakt" i Boverkets "Guide för handläggning". Du finner också en länk till webbsidan "Kommunalt åtagande".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej