Boverkets föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag har trätt i kraft

Nyhet,

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag har trätt i kraft den 1 november 2018. Föreskrifterna handlar även om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll liksom om återställningsbidraget. Vissa avsnitt i denna digitala handbok har kompletterats med skrivningar om föreskrifterna.

Det gäller till exempel avsnitten om intyg, ritningar anbud, offert, kostnadsberäkning i "Guide för handläggning".

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilket underlag som personer som söker bostadsanpassningsbidrag och reparationsbidrag ska skicka in till kommunen. Dessutom anges att beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag ska vara skriftliga. Det framgår också av föreskrifterna att en flerbostadshusägare som kommit överens med en person som sökt och beviljats bostadsanpassningsbidrag om att få överta bidraget ska skicka in ett skriftligt underlag om detta till kommunen.

Bakgrund

2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli i år och gäller ärenden som inkommer till kommunen från och med det datumet. Lagen innehåller de olika villkor som ska vara uppfyllda för att bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag ska beviljas. I förordningen (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag ger regeringen Boverket bemyndigande att skriva verkställighetsföreskrifter till lagen. Med verkställighetsföreskrifter avses i första hand tillämpningsföreskrifter av rent administrativ karaktär.

Vill du ta del av föreskrifterna i sin helhet hittar du en länk till dem under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej