På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets föreskrifter till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag har beslutats

Nyhet,

Boverket har beslutat om föreskrifter till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2018.

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag handlar  inte bara om bostadsanpassningsbidrag utan också om reparationsbidrag och återställningsbidrag. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilket underlag som personer som söker bostadsanpassningsbidrag och reparationsbidrag ska skicka in till kommunen. Dessutom anges att beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag ska vara skriftliga. 

Det framgår också av föreskrifterna att en flerbostadshusägare som kommit överens med en person som sökt och beviljats bostadsanpassningsbidrag om att få överta bidraget ska skicka in ett skriftligt underlag om detta till kommunen.

Bakgrund

2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli i år och gäller ärenden som inkommer till kommunen från och med det datumet. Lagen innehåller de olika villkor som ska vara uppfyllda för att bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag ska beviljas. I förordningen (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag ger regeringen Boverket bemyndigande att skriva verkställighetsföreskrifter till lagen. Med verkställighetsföreskrifter avses i första hand tillämpningsföreskrifter av rent administrativ karaktär.

Kommunens utredningsansvar

Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2018. Kommunerna har dock oavsett föreskrifterna möjlighet att kräva in det underlag de anser sig behöva för att pröva ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag. Detta eftersom kommunerna enligt 23 § förvaltningslagen (2017:900) har ett utredningsansvar för att ärendena blir utredda i den omfattning som deras beskaffenhet kräver. Om det behövs ska kommunerna genom frågor och påpekanden verka för att sökandena förtydligar eller kompletterar sina ansökningar.

Med hänsyn till kommunernas utredningsansvar kan de alltså i till exempel ett ärende om bostadsanpassningsbidrag redan i dag kräva in ett sakkunnigintyg om att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Mer information

Under "Relaterad information" hittar du en länk till en webbsida på "Boverket.se" som innehåller både föreskrifterna och Boverkets konsekvensbeskrivning till föreskrifterna.

När föreskrifterna har trätt i kraft kommer Boverket att beskriva dem på relevanta ställen här i denna digitala handbok.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej