Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handboken har kompletterats med två referat

Granskad:
Nyhet

Handboken har kompletterats med två referat av domar. Kammarrätten i Göteborg prövade om sökanden hade rätt till bidrag för att kunna förvara sin elrullstol i ett förvaringsutrymme i trapphuset i stället för att ha den i sin lägenhet (målnummer 375-22). Kammarrätten i Sundsvall  tolkade begreppet planlösning i 9 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag (målnummer 2555-22).

Domen om förvaring av elrullstol

Sökanden förvarade sin elrullstol i sin lägenhet om 47-50 kvadratmeter, men önskade i stället kunna förvara den i ett förvaringsutrymme i trapphuset. Kammarrätten ansåg att sökta åtgärder för att möjliggöra en sådan förvaring inte var nödvändiga för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för sökanden.  (Kammarrätten i Göteborg den 26 april 2022, målnummer 375-22.)

Domen har vunnit laga kraft. Den refereras på webbsidan "Ändamålsenlig bostad", det nionde referatet. 

Ändamålsenlig bostad

Domen om begreppet "planlösning"

Kammarrätten i Sundsvall uttalade att begreppet planlösning i 9 § lagen om bostadsanpassningsbidrag innefattar såväl storlek och utformning av rummen som väggar och andra fasta installationer som finns i bostaden (Kammarrätten i Sundsvall den 7 juni 2023, målnummer 2555-22). 

Domen har vunnit laga kraft. Den refereras på webbsidan "Vanligt byte".

Vanligt byte

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen