På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket har publicerat två tillsynsbeslut och uppdaterat vissa texter

Granskad:
Nyhet

Boverket har publicerat två tillsynsbeslut. Det ena handlar framförallt om underrättelse av beslut.  I det andra tillsynsbeslutet handlade anmälan om att anpassningen inte kunde genomföras, eftersom hyresvärden inte ville förvara viss inredning som skulle bytas ut.  Dessutom har vissa webbsidor i handboken omarbetats.

Tillsynsbeslutet om underrättelse

Observera när du läser tillsynsbeslutet om underrättelse att den tidigare förvaltningslagen (1986:223) var tillämplig i ärendet. Den lagens bestämmelse om underrättelse i 21 § angav inte hur snabbt en beslutsunderrättelse skulle göras. Däremot framgick av 7 § i den tidigare förvaltningslagen att varje ärende där någon enskild var part, till exempel ett ärende om bostadsanpassningsbidrag, skulle handläggas så enkelt och snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersattes.

Den nuvarande förvaltningslagen (2017:900) anger i 33 § att underrättelse ska göras så snart som möjligt. 

Tillsynsbeslutet fattades den 5 december 2019. I "Relaterad information" finner du en länk till webbsidan med Boverkets tillsynsbeslut.

Tillsynsbeslutet där hyresvärden inte ville förvara utbytt inredning

Boverket påpekar att det inte finns någon skyldighet för bostadsföretag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag eller hyreslagen att gå med på att anpassningar utförs eller att ta på sig att förvara utbytt inredning för att möjliggöra en anpassning. Boverket nämner vidare upplysningsvis i beslutet att Diskrimineringsombudsmannen framfört att diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelser kan vara tillämpliga om en fastighetsägare vägrar att lämna sitt medgivande på annat än sakliga grunder.

Detta tillsynsbeslut fattades den 6 december 2018. I "Relaterad information" finner du en länk till webbsidan med Boverkets tillsynsbeslut.

Vissa webbsidor har omarbetats

Vissa texter i handboken har genomgått mindre justeringar i form av till exempel nya rubriker och språkliga omarbetningar. Artikeln "Vem gör vad om du ansöker om kontantbidrag?" som finns under "För dig som söker" har kompletterats med en hel del ny text. Du finner en länk till artikeln i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen