Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidrag för en tillbyggnad med bland annat egen ingång

Granskad:
Nyhet

I en dom från Kammarrätten i Göteborg ansåg domstolen att sökanden borde beviljas bostadsanpassningsbidrag för en tillbyggnad. Den skulle innehålla en egen ingång, ett eget aktivitetsrum och ett eget badrum.

Sökanden var ett barn som bodde med sina föräldrar och ett syskon i en villa. Barnet var i mycket stort behov av struktur och förutsägbarhet och lugn och ro. 

Kammarrätten ansåg att tillbyggnaden var nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för barnet. (Kammarrätten i Göteborg, dom 2022-09-02, målnummer 7027-21.) Domen har vunnit laga kraft. 

Domen refereras på webbsidan Ändamålsenlig bostad, det åttonde referatet. Domen nämns också i korthet på webbsidan Extra yta. Det finns länkar till dessa sidor under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen