Olika roller i ärenden om bostadsanpassningsbidrag

I ett ärende om bostadsanpassningsbidrag förekommer olika aktörer och alla har olika roller. Bostadsanpassningsbidraget är ett kontantbidrag och bidragssystemet bygger på en viss rollfördelning. Boverket har gjort en film om denna rollfördelning. Du finner filmen i slutet av denna sida.

I figuren kan du se vem som gör vad i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag.

Bilden visar vem som gör vad i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag.
Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket

Rollfördelning

Rollfördelningen innebär bland annat att kommunens roll är – om rätt till bidrag föreligger – att till sökanden lämna ett bidrag, det vill säga ett beslut på en summa pengar, som motsvarar skälig kostnad för de åtgärder som beviljas. Sökandens roll är därefter att välja entreprenör, att sluta avtal med entreprenören om åtgärdernas utförande och att betala entreprenören när arbetet är klart. Det är alltså ingen skillnad jämfört med om sökanden hade valt att inte söka något bostadsanpassningsbidrag.

Avtalet mellan sökanden och entreprenören ska följa vanliga regler för avtal och sökanden ska på detta sätt kunna påverka åtgärdernas utförande. Om sökanden inte är nöjd med entreprenörens eller leverantörens prestation kan sökanden under vissa förutsättningar hålla inne med sin prestation, det vill säga betalningen.

För att sökanden inte ska fråntas denna möjlighet till påtryckningsmedel utgår lagen ifrån att bidraget betalas ut till sökanden, efter det att åtgärderna utförts och godkänts, och att sökanden därefter betalar leverantören eller entreprenören. Med hänsyn till de bestämmelser som finns för att stärka konsumenters rättigheter är det viktigt att avtalet om entreprenaden sluts mellan sökanden och entreprenören och inte mellan kommunen och entreprenören. Du kan läsa mer om detta i Konsumentverkets digitala vägledning "Hallå konsument". Du finner en länk dit under "Relaterad information".

Kommunens serviceskyldighet

Kommunen har samtidigt en serviceskyldighet enligt bestämmelserna i förvaltningslagen som innebär att sökanden beroende på sitt behov av hjälp kan få bistånd från kommunen med olika delar av hanteringen av sitt bidrag.

Film om rollfördelning

Teckentolkad version

Syntolkad version

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen