Dom om tvättmaskin i bostadsrättslägenhet

Nyhet,

Kammarrätten i Göteborg ansåg i en dom från i juni 2017 att inköp av en tvättmaskin till en bostadsrättslägenhet inte var bidragsberättigande, till skillnad från själva installationen. 

Domen meddelades den 28 juni 2017, målnummer 1260-17. Den överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd. Du finner ett referat av domen på webbsidan "Bostadsanpassningsbidrag lämnas till fasta funktioner", det är det sjätte referatet under rubriken "Exempel på fasta funktioner". Du når webbsidan  under "Relaterad information".

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej