Kammarrättsdom om  möjligheten att själv sköta tvätten

Nyhet,

Kammarrätten i Stockholm ansåg i ett mål om bostadanpassningsbidrag att det inte var förenligt med lagens syfte att sökanden skulle vara hänvisad till att låta maken ta hand om all tvätt.

För att bostaden skulle anses ändamålsenlig för sökanden borde hon ha möjlighet att sköta  i vart fall en del av hushållets gemensamma tvätt. Domen har vunnit laga kraft. Kammarrätten i Stockholm, målnummer 1119-16, dom den 16 juni 2016.

Du finner ett referat av domen på webbsidan "Ändamålsenlig bostad", det tredje referatet på sidan. Webbsidan hittar du bland annat under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej