Kammarrättsdom om återställningsbidraget

Nyhet,

Ett bostadsföretag önskade ytterligare bidrag än vad kommunen hade beviljat, men kammarrätten avslog överklagandet med motiveringen att anpassningsåtgärderna i sig inte var till nackdel för andra boende.

Att anpassningen inte hade utförts på ett fackmannamässigt sätt och det därför krävdes särskilda åtgärder för att badrummet skulle uppfylla gällande krav påverkade inte utgången. 

Bostadsföretaget överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd. Kammarrätten i Göteborg, dom den 4 januari 2017, målnummer 3096-16.

Du finner ett referat av domen på webbsidan  "Vissa ytterligare krav för återställningsbidraget". Webbsidan hittar du bland annat under "Relaterad information". 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej