Låsbara eluttag till mikrovågsugn har ansetts bidragsberättigande

Nyhet,

Kammarrätten i Göteborg har ansett att installation av låsbara eluttag till en mikrovågsugn var bidragsberättigande. Syftet var att sökanden inte skulle kunna starta sin mikrovågsugn.

Eluttagen fick anses avse en fast funktion i bostaden, trots att de installerades till en mikrovågsugn som inte var att betrakta som en fast funktion.

Installationen ansågs även nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig som bostad för sökanden.

Kammarrätten ansåg vidare att målet skulle prövas trots att sökanden hade flyttat från bostaden vid tidpunkten för domstolens prövning.

Domen har vunnit laga kraft. Kammarrätten i Göteborg, målnummer 2508-16, dom den 17 januari 2017.

Du finner ett utförligt referat av domen allra sist på webbsidan "Bostadsanpassningsbidrag lämnas till fasta funktioner". Ett kortare referat finns på webbsidan "Anpassningen ska vara nödvändig på grund av funktionsnedsättningen". Webbsidorna hittar du bland annat under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej