Dom om 9 § vid ny familjebildning

Nyhet,

Kammarrätten i Göteborg har i en dom från mars 2017 ansett att 9 § lagen om bostadsanpassningsbidrag, och dess krav på särskilda skäl vid kostnadskrävande åtgärder, var tillämplig på ett fall där en person hade flyttat till sin särbo. 

Sedan tidigare finns i handboken ett referat där samma domstol ansåg att bestämmelsen inte var tillämplig där det fanns två bostäder att välja mellan i samband med ny familjebildning. 

Den nya domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd.

Du finner referat av båda domarna på webbsidan "Särskilda skäl vid ny familjebildning?" som du hittar under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej