Kammarrättsdom om borttappad handsändare

Nyhet,

Boverket publicerar en dom från Kammarrätten i Göteborg där domstolen kom fram till att bostadsanpassningsbidrag inte skulle beviljas för att ersätta en borttappad handsändare.

Enligt kammarrätten var det inte en åtgärd som faller in under 6 § första stycket lagen om bostadsanpassningsbidrag. Där anges bland annat att bidrag endast lämnas om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad.

Domen har vunnit laga kraft. Målnummer 4169-16, dom den 28 december 2016.

Du finner ett referat av domen på webbsidan "Dörrautomatik kan ge bidrag". En länk till webbsidan finns i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej