Vem gör vad?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kontantbidrag och bidragssystemet bygger på en viss rollfördelning. Vi berättar om rollfördelningen på denna sida och i en film som Boverket gjort. Filmen finner du i slutet av sidan. Rollfördelningen innebär bland annat att bostadsanpassningsbidrag lämnas till dig personligen oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyres- eller bostadsrätt.

I ett ärende om bostadsanpassningsbidrag förekommer flera olika aktörer och alla har olika roller. I figuren kan du se vem som gör vad i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag.

Bilden visar vem som gör vad i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag.
Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket

Rollfördelning

Rollfördelningen innebär bland annat att kommunens roll är – om rätt till bidrag föreligger – att till dig som söker lämna ett bidrag, det vill säga ett beslut på en summa pengar, som motsvarar skälig kostnad för de åtgärder som beviljas. Din roll är därefter att välja entreprenör, att sluta avtal med entreprenören om åtgärdernas utförande och att betala entreprenören när arbetet är klart. Det är alltså ingen skillnad jämfört med om du hade valt att inte söka något bostadsanpassningsbidrag. Avtalet mellan dig och entreprenören ska följa vanliga regler för avtal och du ska på detta sätt kunna påverka åtgärdernas utförande. Om du inte är nöjd med entreprenörens eller leverantörens prestation kan du under vissa förutsättningar hålla inne med din prestation, det vill säga betalningen. För att du inte ska fråntas denna möjlighet till påtryckningsmedel utgår lagen ifrån att bidraget betalas ut till dig som söker bidraget, efter det att åtgärderna utförts och godkänts, och att du därefter betalar leverantören eller entreprenören. Med hänsyn till de bestämmelser som finns för att stärka konsumenters rättigheter är det viktigt att avtalet om entreprenaden sluts mellan dig och entreprenören och inte mellan kommunen och entreprenören.

Fastighetsägarens medgivande

Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Det är därför viktigt att du som bor i en hyres- eller bostadsrätt och söker bostadsanpassningsbidrag frågar din hyresvärd respektive bostadsrättsförening om du behöver ett medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd.

Du kan läsa mer om fastighetsägarens medgivande på sidorna "Om du bor i hyresrätt" och "Om du bor i bostadsrätt". Du finner dessa i menyn under "Vad är bostadsanpassningsbidrag?".

Kommunens serviceskyldighet

Kommunen har en serviceskyldighet enligt bestämmelserna i förvaltningslagen som innebär att du beroende på ditt behov av hjälp kan få bistånd från kommunen med olika delar av hanteringen av ditt bidrag.

Film om rollfördelningen

Teckentolkad version

Syntolkad version

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej