Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sök

Din sökning på "pbl" resulterade i 991 träffar

Relevans / Datum / A-Ö

PBL allmänt

Webbseminarium och utbildningar, PBL kunskapsbanken – Granskad: 7 februari 2023

informationsfilmer som allmänt behandlar plan- och bygglagen, PBL. Introduktion till Plan- och bygglagen Från utbildningen Ny på jobbet inom PBL-administration, lektion 1, har vi hämtat ett avsnitt med Yvonne

PBL kunskapsbanken – en handbok / PBL akademin / PBL play / PBL allmänt

PBL play

PBL kunskapsbanken – Granskad: 2 januari 2023

I PBL play har vi samlat korta informationsfilmer om PBL och byggreglerna. Möt experter från Boverket och andra organisationer som berättar, förklarar och visar. Många informationsfilmer är tagna från

PBL kunskapsbanken – en handbok / PBL akademin / PBL play

PBL webbutbildningar

PBL kunskapsbanken – Granskad: 5 maj 2023

Här hittar du Boverkets webbutbildningar i plan- och bygglagstiftningen (PBL). Utbildningarna riktar sig till dig som i ditt arbete tillämpar eller påverkas av plan- och bygglagen, oavsett om du arbetar

PBL kunskapsbanken – en handbok / PBL akademin / PBL webbutbildningar

PBL webbseminarier

Webbseminarium och utbildningar, PBL kunskapsbanken – Granskad: 9 december 2022

vis handlar om plan- och bygglagen, PBL. Webbseminarierna innehåller föreläsningar av sakfrågeexperter och jurister, reportage med exempel på praktisk tillämpning av PBL från kommuner, myndigheter, organisationer

PBL kunskapsbanken – en handbok / PBL akademin / PBL webbseminarier

PBL workshopmaterial

PBL kunskapsbanken – Granskad: 2 januari 2023

Här samlar Boverket material för diskussion och möten om PBL. Detta för att underlätta och inspirera till nätverkande kring PBL-frågor. Koncept som kan användas för regionala dialogmöten. Här finns även

PBL kunskapsbanken – en handbok / PBL akademin / PBL workshopmaterial

Vattenförsörjning i PBL

PBL kunskapsbanken – Granskad: 31 maj 2023

Det finns många bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, som ger stöd för hantering av frågor med betydelse för vattenförsörjning vid planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked. Här följer

PBL kunskapsbanken – en handbok / Planering / Översiktsplanering / Allmänna intressen / God hushållning / Vattenförsörjning i översiktsplanering / Vattenförsörjning i lagstiftningen / Vattenförsörjning i PBL

Buller i PBL

Webbseminarium och utbildningar, PBL kunskapsbanken – Granskad: 2 januari 2023

Det finns ett flertal webbutbildningarna från Boverket om buller i PBL-processen, både övergripande och de som är inriktade på olika delar av plan-, lov- och byggprocesserna. De övergripande utbildningsmodulerna

PBL kunskapsbanken – en handbok / PBL akademin / PBL webbutbildningar / Buller i PBL

Tillbaka till toppen