Marknadskontroll av undertak

Boverkets marknadskontroll av undertak påbörjas 2019. Kontrollen avser undertak som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 13964. Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att de undertak som tillhandhålls i Sverige uppfyller gällande krav.

Marknadskontrollen ger en möjlighet för Boverket att informera aktörer i branschen om gällande krav, och att få en insikt i branschens frågeställningar. Boverkets informationsbrev till branschen finns bland länkarna i högerspalten.

Boverket kommer att begära in följande dokumentation från samtliga aktörer som valts ut:

  • en kopia av prestandadeklarationen
  • CE-märkning (en kopia eller ett foto)
  • bruksanvisning och eventuella säkerhetsföreskrifter

Från tillverkare kan vi dessutom komma att begära in underliggande teknisk dokumentation enligt tillämpligt system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda.

Boverket kan även komma att begära ytterligare dokumentation från importörer.

Boverket kommer att ge återkoppling om genomförd marknadskontroll och vid behov begära korrigering av berörda ekonomiska aktörer. När samtliga företag som omfattats av kontrollen har vidtagit eventuella åtgärder kommer Boverket att sammanfatta projektet i en rapport som publiceras under "Avslutad marknadskontroll".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej