Marknadskontroll av motordrivna portar

Boverket och Arbetsmiljöverket inleder 2019 marknadskontroll av motordrivna portar som omfattas av både byggproduktförordningen och maskindirektivet.

Kontrollen avser motordrivna portar som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 13241.

Myndigheternas gemensamma marknadskontroll

Marknadskontrollen ger en möjlighet för Boverket och Arbetsmiljöverket att informera aktörer i branschen om gällande krav, och att få en insikt i branschens frågeställningar. Det aktuella informationsbrevet om projektet finns bland länkarna i högerspalten.

Boverket är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter som tillhandahålls på marknaden i Sverige. Arbetsmiljöverket är ansvarig myndighet för marknadskontroll av maskiner som tillhandahålls på marknaden i Sverige.

Projektets syfte och genomförande

I detta marknadskontrollprojekt för motordrivna portar kommer Boverket och Arbetsmiljöverket att ge information och vägledning om gällande krav avseende prestandadeklarationer och CE-märkning enligt byggproduktsförordningen samt CE-märkning enligt maskindirektivet. Vi kommer också ställa krav på ekonomiska aktörer som inte uppfyller kraven.

Vid genomförandet kommer Boverket och Arbetsmiljöverket även kontakta ett antal berörda företag för kontroll. Då kontrollen omfattar två olika regelverk kan företagen bli kontaktade av både Boverket och Arbetsmiljöverket var för sig.

Kontrollen innebär granskning av både dokumentation och eventuella tekniska brister.

Boverket och Arbetsmiljöverket kommer att ge återkoppling om genomförd marknadskontroll och vid behov begära korrigering av berörda ekonomiska aktörer. När samtliga företag som omfattats av kontrollen har vidtagit eventuella åtgärder kommer vi att sammanfatta projektet i en rapport som publiceras under "Avslutad marknadskontroll".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej