Marknadskontroll av minireningsverk

Boverkets marknadskontroll av minireningsverk påbörjades under 2015. Kontrollen avser endast minireningsverk (förtillverkade avloppsanläggningar) som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 12566-3. Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att de minireningsverk som tillhandhålls i Sverige uppfyller deklarerad prestanda.

Totalt 20 produkttyper i marknadskontrollen. Marknadskontrollen består av dokumentationskontroll och informationsinsatser. Minireningsverk inom projektet omfattas av system 3 för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda. Därför har Boverket också kontrollerat dokumentation som visar hur tillverkaren gått till väga för att bedöma produkttypens prestanda.

Marknadskontrollen ger en möjlighet för Boverket att informera aktörer i branschen om gällande krav, och att få en insikt i branschens frågeställningar. Boverkets informationsbrev till branschen, CE-märkning och information om eventuellt utfärdade försäljningsförbud finns bland länkarna i "Relaterad information".

När samtliga företag som omfattats av kontrollen har gjort eventuella rättelser kommer Boverket att sammanfatta projektet i en rapport som publiceras under "Avslutad marknadskontroll".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej