Marknadskontroll av kaminer

Boverkets marknadskontroll av kaminer påbörjades under 2014. Kontrollen avser kaminer som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 13240:2001. Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att de brandvarnare som tillhandhålls i Sverige uppfyller gällande krav.

Totalt 18 kaminer på den svenska marknaden har provats. Dessutom har Boverkets medarbetare besökt ett tjugotal företag och kontrollerat deras produkter, prestandadeklaration och CE-märkning. Kaminer omfattas av system 3 för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda. Därför har Boverket även begärt in provningsrapporter från den inledande typprovningen som visar hur produkternas prestanda har bestämts.

Marknadskontrollen ger en möjlighet för Boverket att informera aktörer i branschen om gällande krav, och att få en insikt i branschens frågeställningar. Boverkets informationsbrev till branschen och informationsblad om prestandadeklaration och CE-märkning finns bland länkarna i "Relaterad information".

Boverket har gett återkoppling om genomförd marknadskontroll och begärt rättelse av berörda ekonomiska aktörer. När samtliga företag som omfattats av kontrollen har gjort eventuella rättelser kommer Boverket att sammanfatta projektet i en rapport som publiceras under "Avslutad marknadskontroll".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej