Marknadskontroll av flexibla tätskikt: ångspärrar

Boverkets marknadskontroll av flexibla tätskikt: ångspärrar påbörjades under våren 2018. Kontrollen avser flexibla tätskikt: ångspärrar inklusive ångbromsar som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 13984:2013. Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att de flexibla tätskikt som tillhandahålls i Sverige uppfyller gällande krav.

Marknadskontrollen ger en möjlighet för Boverket att informera aktörer i branschen om gällande krav och att få en inblick i branschens frågeställningar. Boverkets informationsbrev som skickades till branschen finns bland länkarna i "Relaterad information".

Boverket har identifierat och kontaktat många ekonomiska aktörer i Sverige och begärt in prestandadeklaration och CE-märkning för någon produkt i deras sortiment. Marknadskontrollen fortsätter senare under året med provning av ett antal egenskaper för att säkerställa att den faktiska prestandan motsvarar de deklarerade värdena.

Boverket kommer att ge återkoppling om genomförd marknadskontroll och begära eventuell rättelse hos berörda ekonomiska aktörer. När samtliga företag som omfattats av kontrollen har gjort eventuella rättelser kommer Boverket att sammanfatta projektet i en rapport som publiceras under "Avslutad marknadskontroll".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej