Marknadskontroll av flexibla tätskikt: fuktspärrar

Boverkets marknadskontroll av flexibla tätskikt: fuktspärrar påbörjades 2018. Kontrollen avser flexibla tätskikt: plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 13967:2012+A1:2017 samt fuktspärrar som ingår i olika våtrumssystem som definieras av ETAG 022. Boverket fokuserar i marknadskontrollen enbart på den enskilda produkten (fuktspärren) och inte på hela systemet som den ingår i. Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att de flexibla tätskikt som tillhandahålls i Sverige uppfyller gällande krav.

Marknadskontrollen ger en möjlighet för Boverket att informera aktörer i branschen om gällande krav och att få en inblick i branschens frågeställningar. Boverkets informationsbrev som skickades till branschen finns bland länkarna i "Relaterad information".

Boverket har identifierat och kontaktat många ekonomiska aktörer i Sverige och begärt in prestandadeklaration och CE-märkning för fuktspärren. Marknadskontrollen innebär enbart dokumentationskontroll.

Boverket kommer att ge återkoppling om genomförd marknadskontroll och begära eventuell rättelse hos berörda ekonomiska aktörer. När samtliga företag som omfattats av kontrollen har gjort eventuella rättelser kommer Boverket att sammanfatta projektet i en rapport som publiceras under "Avslutad marknadskontroll".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej